izaberi jezik

Kontakt

Svetski FESTIVAL KUGLOFA
Organizator: Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA
Andreja Volnog 1A
21205 Sremski Karlovci
S r b i j a

Tel/fax: +381 (0) 21881707
Handy: +381 (0)65 5528747
            +381 (0)63 528747

Matični broj: 08918082
PIB: 106670269

Tekući račun kod ERSTE banke: 340-11004918-96
Devizni račun kod ERSTE banke: 340-10002341-51
Budžetski račun: 840-12550763-38


E-mail: festival.kuglofa@gmail.com

Posetite:

www.zavicajnakuca.com
www.fenster-vojvodina.com
www.stjepan-a-seder.com


Napomena:

MOGUĆE JE DA SNIMCI PRI POSETI ILI RELIZACIJI PROGRAMA SVETSKOG FESTIVALA KUGLOFA, NAČINJENI VIDEO ILI FOTO KAMEROM OD STRANE ORGANIZATORA ILI OD NJEGA ANGAŽOVANIH LICA, BUDU OBJAVLJENI NA WEB STRANICI FONDACIJE ILI PUBLIKOVANI U DRUGIM MEDIJIMA.